Prodloužení registrace základní organizace

Základní organizace ČSOP si každoročně do 31. března obnovují registraci na další rok.

Prodloužení registrace má 2 kroky:

1. Zaplatit odvody členských příspěvků ve stanovené výši:

číslo účtu: 34535011/0100
variabilní symbol: číslo Vaší ZO (bez lomítka)
specifický symbol: 999.

Výše odvodů:

členKč/rok
výdělečně činný400 Kč
nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …)200 Kč
důchodce nad 70 let100 Kč
rodinné členství (platí Hlava rodiny)500 Kč

(Do platby odvodů členských příspěvků zahrňte i případné příspěvky za Vaše členy oddílů MOP)

Pozn. Pokud vyplňujete registraci na internetu, výše odvodů se Vám automaticky spočítá po aktualizaci seznamu členů.

2. Vyplnit a odeslat Přehled o činnosti a změnách ve členské základně za uplynulý rok

  •  jednoduše na internetu (dokumenty nemusíte posílat poštou):

Přístup do registračního webu (spravacsop.cz)

Uživatelské jméno je e-mail předsedy či hospodáře a heslo si zvolíte sami při prvním přihlášení, kdy si aktivujete účet. Na webu již máte údaje, které jste zde zadali při minulé registraci, a stačí tedy je jen aktualizovat (na internetu jsou zveřejněny všechny základní organizace, i ty, které k registraci zatím internet nevyužily)

Potřebujete pomoci s vyplněním? Použijte návod k vyplnění nebo kontaktujte Kancelář ÚVR ČSOP.

  • nebo papírově

– vyplníte 2 formuláře: Přehled o činnosti za minulý rok a Změny v členské základně  (pokud potřebujete pro kontrolu Váš dosavadní seznam členů, můžete si ho vyžádat v Kanceláři) a podepsané je zašlete poštou do Kanceláře ÚVR ČSOP.

Po splnění zaplacení odvodů z členských poplatků a zaslání přehledu o činnosti a aktualizaci členské základny bude registrace vaší ZO ČSOP i Vašich členů prodloužena do 31. března dalšího roku. Obdržíte aktuální Registrační list, balíček a členské známky pro Vaše členy.

Přejít nahoru