Odborné komise a rady

Odborné komise a rady zřizuje Ústřední výkonná rada ČSOP jako své poradní orgány za účelem koordinace a posuzování odborných činností a programů Svazu. Veškeré funkce v níže uvedených komisích a radách jsou vykonávány dobrovolně, bez nároku na odměnu.

Personální složení odborných komisí a rad:

Komise ochrany přírody (KOP)

Karel Kříž (předseda), e-mail: karel.kriz@csop.cz
Věra Aladzasová
Josef Cach
Martin Dušek
Daniel Horáček
Jakub Hromas
Daniel Křenek
Jitka Loubová
Josef Moravec
Květa Morávková
Petr Orel
Jiří Rous
Vít Rous
Václav Somol
Libor Tandler
Lukáš Tůma
Vlastislav Vlačiha
Mojmír Vlašín

Komise ekologické výchovy (KEV)

Jozef Zetěk (předseda), e-mail:reditel@chaloupky.cz
Jan Eichler
Petra Floderová
Mario Gerö
Yvonna Gaillyová
Petr Janeček
Josef Pašek
Tomáš Potfaj
Jakub Vaněk

Rada národního pozemkového spolku (RNPS)

Rada Národního pozemkového spolku je odborným orgánem, stojícím v čele hnutí pozemkových spolků. Je složená ze zástupců akreditovaných pozemkových spolků, Ústřední výkonné rady ČSOP, Ministerstva životního prostředí a dalších partnerských organizací.

Rada především dbá na zachování dobrého jména pozemkových spolků (mimo jiné akredituje pozemkové spolky, řeší případné spory mezi nimi či stížnosti na jejich činnost), zajišťuje poradenství a metodickou pomoc pozemkovým spolkům a je garantem odborné úrovně celého hnutí. Je poradním orgánem Ústřední výkonné rady ČSOP v otázkách certifikace hodnotných pozemků či objektů, výkupů takovýchto nemovitostí a finanční podpory jednotlivým pozemkových spolků.

Členové:

Pavel Bureš (Národní památkový ústav)
Barbora Čepelová (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
Miroslav Janík (Pozemkový spolek Kosenka pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka)
Martin Klaudys (Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka)
Michal Krátký (Pozemkový spolek Sagittaria)
Karel Kříž (ÚVR ČSOP)
Jaromír Maštera (Pozemkový spolek Mokřady)
Jiří Rous (ÚVR ČSOP)
Jitka Říhová (Pozemkový spolek Čertoryje)
Petr Stloukal (MŽP)
Jana Svobodová (Lesy České republiky, s.p.)
Vlastislav Vlačiha, předseda Rady Národního pozemkového spolku (Pozemkový spolek Launensia), vlaciha@launensia.cz, 606 935 046

Rada Národní sítě záchranných stanic (RNSZS)

David Číp – předseda
Marta Bryndová
Josef Cach
David Fuka
Zbyšek Karafiát
Alena Konvalinová
Karel Kříž
Zdenka Nezmeškalová
Jan Nový
Petr Orel
Zdeněk Soukup
Lenka Tomášková

Redakční rada časopisu Krása našeho domova

Ladislav Ptáček (předseda)
Libor Ambrozek
Stanislava Bartošová
Pavel Bureš
Petra Floderová
Jakub Hromas
Jan W. Jongepier
Pavel Pešout
Ladislav Ptáček (předseda)
Bohumil Reš
Petr Stýblo
Dalibor Zachoval
Václav Záruba
Lenka Žaitliková

Rada pro PR a komunikaci

Jana Štěpánová (předsedkyně)
Kateřina Červenková
Vojtěch Koštíř
Jan Kroča
Milan Maršálek
Milan Petr
Prokop Pithart
Jaroslav Síbrt
Martina Skohoutilová

Přejít nahoru