Regionální a zájmová sdružení

Základní organizace (ZO) ČSOP, jakožto složky Sva­zu s právní subjektivitou se mohou na základě pí­sem­né smlouvy sdružovat a vytvářet tak územní a záj­mo­vé jednotky s vlastní právní subjektivitou (dále jen sdružení).

Sdružení mohou být zřizována:

  • pro nejrůznější územní jednotky – např. okres, město, měst­ská část, kraj, území NP nebo CHKO – regionální sdružení
  • na zájmovém principu bez ohledu na územní pří­sluš­nost ZO – zájmová sdružení

Regionální a zájmová sdružení ČSOP jsou pobočnými spolky Českého svazu ochránců přírody. Dle stanov Českého svazu ochránců přírody mohou vykonávat v plném rozsahu samostatně veškeré právní úkony včetně nakládání s majetkem a mají plnou zodpovědnost za své případné závazky (§ 19 a § 20 stanov). Mají vlastní IČO, statutárním zástupcem jednotlivých pobočných spolků s podpisovým právem je jejich předseda (§9, odst. 3 stanov).

Směrnice, kterou se stanoví podmínky vzniku, fungování a zániku územních a zájmových složek ČSOP

Obnova registrace: Regionální a zájmová sdružení zasílají každoročně do 31. března  vyplněný Přehled o činnosti do Kanceláře ÚVR ČSOP .

Přehled regionálních a zájmových sdružení

Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody (organizační číslo 01/RS)
Michelská 5, 140 00 Praha 4,
Předseda: Ing. Milan Maršálek
Sdružené ZO: 01/14, 11/02, 02/09, 01/85, 29/08, 76/17, 76/20, 14/09, 15/07, 46/15, 29/04, 11/11, 01/84, 27/04, 61/01, 01/31, 36/02, 01/87, 05/03, 16/04

Okresní sdružení ČSOP Benešov (organizační číslo 02/RS)
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
Předseda: Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Sdružené ZO: 02/04, 02/07, 02/09, 02/03, 02/05, 06/05

Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje
 (organizační číslo 09/RS)
Podbranská 1/959, 560 02 Česká Třebová
Předseda: Bc. Tibor Schwarz, DiS. – tel. 469 813 486
Sdružené ZO: 44/03,44/16, 44/17, 50/01, 50/02, 50/03, 50/05, 52/01, 52/03, 52/04, 52/06, 52/07

Okresní výkonná rada ČSOP Litoměřice
 (organizační číslo 37/RS)
Michalská 14, 412 01 Litoměřice
Předseda: Ing. Jiří Pokorný
Sdružené ZO: 37/01, 37/03, 37/04, 37/05

ČSOP, Regionální sdružení v Brně 
(organizační číslo 54/RS)
Panská 9, 602 00 Brno
Předseda: Ing. Oldřich Bednář
Sdružené ZO: 54/01, 54/15, 54/17, 54/44, 54/45, 54/48, 55/03, 55/07, 55/09

ČSOP – RS Iris (organizační číslo 61/RS)
Husovo náměstí 67, 796 01 Prostějov
Předseda: Mgr. Eva Zatloukalová
Sdružené ZO: 61/01, 61/03, 61/04, 61/06, 61/16, 61/17

EKOCENTRUM – RS ČSOP Novojičínska (organizační číslo 70/RS)
Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín
Předseda: Lumír Kuchařík
Sdružené ZO: 70/02, 70/03, 70/04, 70/05, 70/07, 70/13, 70/19

OV ČSOP Vsetín
 (organizační číslo 76/RS)
Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí
Předseda: Marcela Němcová
Sdružené ZO: 57/11, 74/03, 74/08, 76/01, 76/03, 76/04, 76/06, 76/08, 76/17, 76/20, 76/21, 76/23

Severomoravské RS ČSOP (organizační číslo 100/RS)
Šafaříkova 555, 757 01 Valašské Meziříčí
Předseda: Mgr. Kamil Navrátil
Sdružené ZO: 57/01, 57/04, 57/10, 57/11, 60/03, 60/05, 60/14, 61/04, 63/01, 63/02, 63/08, 63/12, 63/13, 67/07, 68/01, 68/06, 68/12, 68/15, 69/12, 70/01, 70/02, 70/04, 70/05, 70/07, 70/13, 71/01, 71/02, 71/09, 72/26, 73/18, 73/20, 74/03, 74/08, 74/10, 75/05, 75/10, 76/01, 76/03, 76/04, 76/06, 76/08, 76/17, 76/20, 76/21, 76/23, 76/OV

Přejít nahoru