Členové při ústředí

Členové při ústředí nejsou členy našich základních organizací, ale jsou registrováni přímo při Ústřední výkonné radě (ÚVR) ČSOP.

Také členové při ústředí mohou čerpat výhody pro členy ČSOP

Jak se přihlásit?

Stačí k tomu dva kroky:

1. Poslat vyplněnou přihlášku:

2. Zaplatit členský příspěvek ve stanovené výši:

členKč/rok
výdělečně činný400 Kč
nevýdělečně činný (děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci, …)200 Kč
důchodce nad 70 let100 Kč
rodinné členství500 Kč

Příspěvek prosíme zaplaťte složenkou nebo bankovním převodem na účet 34535011/0100. Jako specifický symbol uveďte 999, jako variabilní symbol Vaše číslo přidělené při registraci (pokud ho ještě nemáte, použijte Vaše datum narození ve formátu RRMMDD).

Každoroční obnova registrace

Členství při ústředí je potřeba každoročně obnovit, vždy v termínu do 31. března daného roku.

Pro prodloužení stačí zaplatit členský příspěvek. Jako specifický symbol uveďte 999, jako variabilní symbol Vaše číslo přidělené při registraci.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Kancelář ČSOP.

Přejít nahoru