Svazová vyznamenání a ocenění

Český svaz ochránců přírody si váží práce všech svých členů a oceňuje a vyznamenává ty, jejichž činnost měla a má významný přínos pro ochranu přírody a kulturního dědictví či pro rozvoj Svazu.

ČSOP uděluje následující vyznamenání a ocenění:

Vyznamenání Příroda děkuje

Uděluje se členům ČSOP za významný přínos k ochraně přírody a kulturního dědictví. (V mimořádných případech může být uděleno také nečlenům.)

Přehled nositelů vyznamenání Příroda děkuje

Ocenění Svaz děkuje

Uděluje se členům ČSOP, významným osobnostem svých základních organizací.
Ocenění je chápáno především v rovině morální jako povzbuzení do další činnosti.

Přehled nositelů ocenění Svaz děkuje

Cena Růženy Studené (dřívější název Život pro ježky)

Je udělována od roku 2005 k připomenutí památky Růženy Studené.
Uděluje se jednotlivcům za nejvýznamnější čin sloužící ku prospěchu ježků volně žijících v ČR.
Cena může být udělena také nečlenům ČSOP.

Přehled oceněných

Přejít nahoru