Rodinné členství

Je vás v rodině více se zájmem o naši přírodu?

Pak můžete využít nabídku rodinného členství v ČSOP. Podmínkou vzniku rodinného členství je zájem o členství alespoň dvou osob z jedné rodiny, z nichž nejméně jedna je starší 18 let. Předností rodinného členství je, že se platí jednotný členský příspěvek pro libovolný počet členů. Rodina od ústředí dostává tištěné materiály na společnou adresu po jednom výtisku a všichni její členové mohou využívat členských výhod (například slevy v programu Zelená karta). Rodinou mohou být i společně žijící partneři, babička s vnoučaty apod.

Jsou dva způsoby, jak se rodina může stát členem ČSOP:

  • Rodinné členství v základní organizaci ČSOP

Pokud máte ve svém okolí základní organizaci ČSOP nebo už jste jejím členem, může se jejím členem stát celá Vaše rodina. Adresář základních organizací ČSOP.

  • Rodinné členství při ústředí

Pokud se ve vašem okolí žádná základní organizace nevyskytuje nebo jste vhodnou zatím nenašli, můžete se stát rodinným členem registrovaným přímo u ÚVR ČSOP.

Přihláška k rodinnému členství při ústředí

Členský příspěvek pro rodinu registrovanou při ústředí je 500 Kč/rok.

 

Přejít nahoru