Podpora projektů

Český svaz ochránců přírody vypisuje každoročně několik výzev otevřených pro podávání projektů základních organizací ČSOP i dalších subjektů. Každoročně to bývá např. výzva pro projekty do národního programu Ochrana biodiverzity nebo Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků.

Na této stránce najdete průběžně informace o aktuálně vypsaných výzvách.


Přejít nahoru