Ústřední výkonná rada

Ústřední výkonná rada (ÚVR) je výkonným orgánem Svazu a odpovídá za svou činnost Sněmu. Je tvořena předsedou Svazu a volenými činovníky Svazu.

ÚVR zejména:

 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a bere na vědomí zprávu ÚKRK za příslušný rok,
 • přijímá rozpočet a schvaluje závěrečný účet ÚVR za příslušný rok
 • vyhlašuje celosvazové aktivity, stanoví konkurzní pravidla ÚVR
 • určuje cíle a úkoly Svazu pro příslušný rok
 • přijímá zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům
 • vydává směrnice provádějící Stanovy
 • provádí výklad Stanov a vydává potřebná doporučení
 • uděluje celosvazové pocty
 • stanoví směrnicí příslušnost a pravomoci svých jednotlivých činovníků a přijímá svůj jednací řád
 • zřizuje Kancelář ÚVR za účelem profesionálního zajištění činnosti a úkolů svých i ostatních ústředních orgánů Svazu
 • zastupuje Svaz navenek, zejména při jednání se státními orgány a v zahraničních věcech
 • koordinuje činnost všech ostatních složek Svazu
 • shromažďuje a zpracovává potřebnou dokumentaci,
 • rozhoduje o registraci, popř. o zrušení registrace ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou
 • rozhoduje o zrušení ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou
 • provádí konzultační, poradní a metodickou pomoc a službu vůči všem složkám Svazu
 • zřizuje své komise a další orgány
 • může jmenovat a odvolávat Čestnou radu významných osobností
 • může zřídit ze členů ÚVR předsednictvo, které plní úkoly z pověření ÚVR
 • provádí všechny ostatní činnosti, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci jiného ústředního orgánu Svazu.

Aktuální složení ÚVR

 • RNDr. Libor Ambrozek (předseda)
 • Ing. Karel Kříž (výkonný místopředseda)
 • Mgr. Ivan Bartoš
 • Vít Bednář
 • Mgr. Kateřina Červenková
 • David Číp
 • RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
 • Daniel Horáček
 • Ing. Jakub Hromas
 • Mgr. Jiří Janál
 • Petr Janeček
 • Bc. Luděk Kostelník
 • Vojtěch Koštíř
 • Ing. Jiří Kučera
 • Ing. Milan Maršálek
 • Petr Orel
 • Ing. Milan Petr
 • Jaroslav Podhorný
 • Ing. Jiří Rous
 • Jitka Říhová
 • Mgr. Petra Steidlová
 • Jan Svoboda
 • Daniel Šatra
 • Ing. Libor Tandler
 • Bc. Lukáš Tůma
 • RNDr. Vlastislav Vlačiha
 • RNDr. Jozef Zetěk
Přejít nahoru