Setkání členů a přátel ČSOP

Setkání našich členů a přátel pořádáme každý rok, obvykle první víkend v září, pokaždé na jiném místě. Organizují ho místní základní organizace ve spolupráci s hlavní Kanceláří ČSOP. Účastní se ho každoročně kolem 200 osob. Pro účastníky je připraven pokaždé bohatý program – přednášky, besedy, praktické ukázky aktivit v přírodě a celodenní exkurze za zajímavostmi blízkého i vzdálenějšího okolí se zasvěcenými průvodci, ale také posezení u ohně nebo u muziky, program pro děti a v neposlední řadě setkání a popovídání s přáteli.


    Přejít nahoru