Zelená karta

Slevy a výhody pro členy ČSOP

V rámci programu Zelená karta ČSOP mají členové Svazu nárok na slevu na vstupném do řady zajímavých objektů, jako jsou zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie, planetária, hvězdárny, arboreta, jeskyně, skalní města či památkové objekty, světské a církevní, na vybrané produkty a služby.

Slevy na služby jsou poskytovány po prokázání se členským průkazem Českého svazu ochránců přírody, který všem členům na požádání zdarma vystaví Kancelář ÚVR ČSOP po zaslání průkazové fotografie.

Seznam míst, kde můžete Zelenou kartu uplatnit, najdete přehledně na této mapě:

Přejít nahoru