Pojištění

Pojištění pro ZO

Pojištění odpovědnosti za škodu

Základní organizace mají hromadně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při činnosti ZO. Toto pojištění hradí každoročně za všechny ZO ČSOP ústředí.

Bližší informace v případě potřeby sdělí Kancelář ÚVR ČSOP.

Pojištění majetku

Základní organizace ČSOP mají možnost si pojistit vlastní majetek v rámci hromadné smlouvy uzavřené mezi ÚVR ČSOP a pojišťovnou Generali. Nabízené škodové pojištění zahrnuje komplexní živelní pojištění, pojištění proti odcizení i proti vandalismu. Pojistit si lze následující majetek: budovy, drobné stavby (i dřevěné), movité věci, vybavení center, venkovní mobiliář (např. tabule naučných stezek apod.), porosty, vnitřní a venkovní elektronika, stroje ad.
Každá ZO si obsah pojištění nastaví zcela dle svých potřeb. Pojistnou částku si v rámci této smlouvy (na rozdíl od hromadného pojištění odpovědnosti za škodu) hradí samy pojištěné základní organizace.
Pokud máte zájem o vytvoření nabídky tohoto pojištění pro vaši organizaci, včetně finanční kalkulace, obraťte se prosím na Kancelář ÚVR ČSOP. Tato nabídka platí samozřejmě i pro organizace, které své nemovitosti již pojištěné mají, ale chtěly by si nechat udělat srovnávací nabídku.

Přejít nahoru