Mladí ochránci přírody (MOP)

Děti a mládež v ČSOP pracují převážně v oddílech Mladých ochránců přírody (MOP), které zřizují naše základní organizace. Kompletní péčí o oblast práce s dětmi a mládeží je pověřena specializovaná zájmová složka Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP). Podrobné informace o aktivitách našeho Svazu v této oblasti získáte na webu mopici.cz.

Přejít nahoru