Změny v ZO

Změny v základní organizaci nám prosím hlaste průběžně, hlavně ty, co se týkají veřejného rejstříku. Každá ZO je vedena pod svým IČO ve veřejném spolkovém rejstříku www.justice.cz – jako pobočný spolek. Je potřeba dbát na to, abyste měli v rejstříku údaje vždy aktuální a doplněné! (např. pro úřady je to směrodatné).

Máte nového předsedu, změnili jste sídlo nebo název organizace?

Vyplňte a podepište potřebné formuláře (v některých případech je potřeba ověřený podpis) pro změnu ve spolkovém rejstříku.

Potřebné dokumenty:

  • při změně sídla: souhlas majitele nemovitosti (s ověřeným podpisem)
  • při změně předsedy: souhlas osoby zapisované do rejstříku  (s ověřeným podpisem) . Připomínáme, že funkční období u předsedy ZO je max. 3 roky – pokud je stejná osoba předsedou více než 3 roky, je potřeba ji do veřejného rejstříku vložit znovu – postup a formulář je stejný jako u změny předsedy.

K tomu přiložte (stručný) zápis z členské schůze, kde změně došlo (zde stačí podpisy neověřené) – příklad zápisu ze schůze

  • při změně názvu ZO pošlete zápis z členské schůze se schválením této změny.

Dokumenty pošlete poštou do Kanceláře ÚVR ČSOP, která zařídí provedení změn u rejstříkového soudu.

Pokud potřebujete vložit dokumenty do sbírky listin (účetní závěrka, případně výroční zpráva), zašlete je prosím v elektronické podobě do Kanceláře na e-mail: registrace@csop.cz. Kancelář založení do sbírky listin zařídí.

Přejít nahoru