Ústřední kontrolní a revizní komise

Ústřední kontrolní a revizní komise (ÚKRK) provádí kontrolu hospodaření, majetkových a finančních záležitostí, poradenskou, metodickou a konzultační službu a vykonává funkci Ústřední disciplinární komise.

ÚKRK provádí kontrolní a revizní činnost vůči všem složkám Svazu. V rozsahu své působnosti poskytuje všem složkám Svazu poradenskou, metodickou a konzultační službu a vykonává funkci Ústřední disciplinární komise.

Ústřední kontrolní a revizní komise pracuje aktuálně v tomto složení:

  • Karel Ferschmann (předseda)
  • Mgr. Radovan Cáder
  • Bc. Martin Hlaváč
Přejít nahoru