Podpora z programu NET4GAS Blíž přírodě 2023 – ukončeno

V rámci programu Blíž přírodě na rok 2023 bylo možné podat žádost o podporu do podprogramu Rekonstrukce.
Program Blíž přírodě je určen základním organizacím Českého svazu ochránců přírody. V případě projektů realizovaných na lokalitách vykoupených v rámci kampaně Místo pro přírodu může o podporu žádat i organizace mimo ČSOP.

Rekonstrukce
Na lokalitách již dříve zpřístupněných v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě se realizátor smluvně zavázal o ně v budoucnu pečovat a udržovat je funkční. Mělo by tedy docházet ze strany realizátora k pravidelným kontrolám. U lokalit starších pěti let je možné zažádat o finanční příspěvek na rekonstrukci. Žádat o finanční prostředky na rekonstrukci je možné kdykoli během roku. Termín dokončení projektu bude stanoven na základě konzultace s objednatelem a následně uveden ve smlouvě.
Jako žádost využijte formulář ke stažení zde: FORMULÁŘ rekonstrukce
Povinnosti realizátora a objednatele naleznete ve vzoru smlouvy o propagaci zde: VZOR SMLOUVY rekonstrukce (v PDF).

Přejít nahoru